Neneng Halimah (Chimot)
NIK: 123
NIP: 123
NUPTK: 123
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Jakarta, 11 Januari 2019
Asal Sekolah: SMK JAKARTA IV
Pendidikan: -
Jurusan: -
Status: GTY
Jabatan Pengurus: Anggoa
Alamat : -

082112345406
-
-